Kehto-hankkeen kysely

Kehittämisyhdistys Kalakukko ry testaa uutta Kehto – Kyläkeskusten kehittämisen toimintamallia maaseutualueiden kehittämiseen. 

Hankkeessa selvitetään, miten eri toimijoiden ja asukkaiden yhteistyöllä saadaan uusia ajatuksia alueiden kehittämiseen. Kehittämistoimenpiteiden kokoamisessa ja jalostamisessa käytetään karttapohjaista osallisuusalustaa, Maptionnairea, jonka avulla selvitetään yhdessä, mikä on koettu ongelma ja millaisia ratkaisuvaihtoehtoja on, ja mitä niistä edelleen seuraa.

Hankkeessa pilotoitava toiminta ja osallisuusalusta luovat mahdollisuuksia kuntien ja sidosryhmien uudelle avaukselle digitaalisessa yhteistyössä ja aluekehittämisessä. Valmistelutyössä tarvitaan asukkaiden ja vapaa-ajan asukkaiden näkökulmia asiantuntijoiden ja virkahenkilöiden työn tueksi.

Kysely jakautuu kahteen osa-alueeseen: karttapohjaisiin kysymyksiin asuinalueelta ja vastaajien kokemuksia ja mielipiteitä osallisuusalusta Maptionnairen käyttämisestä.

Linkki kyselyyn

Siirry takaisin sivun alkuun