PIMEET JA PINNALLA

Tiedote järjestöavustuksista 2024

Kaavin kunnan järjestöavustukset vuonna 2024 rahoitetaan pääosin kunnan saamista perintövaroista (Matti Tolppanen, Lahja Oljakka). Perintövarojen käytöstä vastaa kunnanhallitus. Matti Tolppasen perintövarat tulee kohdistaa vanhuksille, vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille suunnattuun ennaltaehkäisevään toimintaan, jolla ylläpidetään ja tuetaan asiakkaiden toimintakykyä ja kotona selviytymistä.

Lue lisää

KUNNANVIRASTON REMONTTI JATKUU

Kunnanvirasto palvelee rajoitetusti 1.2.-29.2.2024. Asiakaspalvelu tapahtuu saneerauksen aikana sivuoven kautta ajanvarauksella. Henkilöiden ajan tasalla olevat yhteystiedot ovat löydettävissä sekä Kaavin kunnan uudistetuilla kotisivuilta että sivuovelta.

Lue lisää

KUNTOSALIETU ELÄKELÄISILLE JA TYÖTTÖMILLE

Kunnanhallitus on päätöksellään 22.1.2024 § 9 päättänyt, että kuntosalin käyttöetua jatketaan vuoden 2023 käytäntöjen mukaisesti tammi-, helmi- ja maaliskuun 2024 ajan. Eläkeläiset ja työttömät saavat käyttää korvauksetta kuntosalia eikä erillistä ilmoittautumista tarvita. Käyttäjien tulee merkata käynti kuntosalilla olevaan päiväkirjaan.

Lue lisää

 ILOLLA – ryhmätoiminta Kaavilla

ILOLLA-hanke aloittaa ryhmäliikuntatoiminnan helmikuun alussa, ensimmäinen aloituskerta on tiistai 6.2.2024, toiminnan kellonaika 9-11. Pohjois-Savon Liikunnan puolesta toiminnan vetäjänä on joko Esa Pietikäinen tai Tanja Tukiainen ja toiminta kestää 2h / kerta, joillakin kerralla kesto 2,5h ja tämä ilmoitetaan ennakkoon. Toiminta sisältää keskustelevan ja vuorovaikutuksellisen tietoiskun päivän teemasta ja sen jälkeen toiminnallisen osion, joka voi sisältää […]

Lue lisää

Tieavustukset haettavana

Kaavin kunnan alueella sijaitsevien yksityisteiden kunnossapitoavustukset ovat tiekuntien haettavana 28.3.2024 klo 12.00 mennessä tämän linkin kautta. Lisätietoja Yksityistiet-välilehdeltä.

Lue lisää

Kaavin valokuituhankkeen myyntiin uutta vauhtia

Kaavin valokuituhankkeen myyntiin uutta vauhtia

Lue lisää

Pohjois-Savossa alkaa Kaikukorttikokeilu 1.2.2024

Alkavan Kaikukorttikokeilun tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten, perheiden ja ikäihmisten mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Kaikukorttitoiminnassa on mukana myös useita liikuntakohteita. Kaikukortilla voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja kurssipaikkoja kaikkiin niihin kulttuuri- ja liikuntapalveluihin, jotka kuuluvat valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon.

Lue lisää

Pimeyden valoisat kasvot

Pureudutaanpa hiukan pimeyteen. Pimeys saattaa ensi näkemältä kuulostaa negatiiviselta tai pelottavaltakin, mutta todellisuudessa se on täynnä mahdollisuuksia, luovuutta ja iloa. Pimeydellä on siis moninaiset kasvot ja sitä voi katsoa monista eri näkökulmista.

Lue lisää

Kelan palvelut Kaavin kunnan asukkaille 1.1.2024 lähtien

Kelan asiointipiste Kaavin kunnan virastotalolla (Rantatie 1, Kaavi) lopettaa toimintansa 31.12.2023. Jatkossa Kela-asiointi tapahtuu puhelimitse tai verkossa. Ohessa Kelan tiedote asiasta.

Lue lisää

Kaavi brändää itsensä ihan pimeeksi

Kaavin kunta on ottanut brändityössään vahvuudekseen pimeän ja kunnan uusi brändi saa sloganikseen "Ihan pimee".

Lue lisää

Työtä ja hyvinvointia nyt ja tulevaisuudessa Koillis-Savossa-hanke 1.10.2023 – 31.5.2025

Hankkeen päätavoitteena on haastavassa tilanteessa olevien työttömien henkilöiden elämänhallinnan ja -laadun sekä työ- ja toimintakyvyn parantaminen kohti työllistymistä.

Lue lisää

Tiedote ulkoliikuntapaikoista

Tietoa hiihtolatujen ja jääkiekkokaukalon tilanteesta.

Lue lisää

Siirry takaisin sivun alkuun