Vanhus ja vammaisneuvosto

Kaavin vanhus- ja vammaisneuvosto on Kaavin kunnan ja sen alueella asuvien ikäihmisten ja vammaisten sekä heitä edustavien järjestöjen/toimijoiden yhteistyöelin.

Kunnanhallitus valitsee vanhus- ja vammaisneuvoston kunnanhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnanhallitus valitsee vanhus- ja vammaisneuvostoon 7–12 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten tulee mahdollisimman monipuolisesti edustaa Kaavilla toimivia ikäihmisten ja vammaisten parissa toimivia järjestöjä. Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vanhus- ja vammaisneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama kunnallinen toimielin, eivätkä sen jäsenet ole muodollisesti kunnan luottamushenkilöitä.

Jäsenet

ELÄKELIITON KAAVIN YHDISTYS RY
Räsänen Jorma, puheenjohtaja
Smolander Aira, varapuheenjohtaja
Haatanen, Tapani

VANHUSTENTUKI RY
Laakkonen Kauko, jäsen

KEHITYSVAMMAISTEN TUKIYHDISTYS
Harjunen Maire, jäsen

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJA
Heikkinen Elvi

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA
Sonninen Pirjo, jäsen

sihteeri, 044 753 0283

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sivua päivitetty 25.6.2024 kello 09:32

Siirry takaisin sivun alkuun