Ilmoitukset

Kunnan lakisääteiset ilmoitukset ja kuulutukset julkaistaan kuntalain 108 §:n mukaisesti Kaavin kunnan verkkosivuilla. Tarpeen vaatiessa ilmoitukset voidaan julkaista myös muulla kunnan päättämällä tavalla. Yleisen tietoverkon lisäksi julkisten kuulutusten ilmoitustaululla (Rantatie 1) julkaistaan erityislainsäädännön edellyttämiä ilmoituksia. Ilmoitukset pidetään nähtävillä 14 vuorokauden ajan, jollei asian luonteesta muuta johdu. Henkilötiedoista julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot, ja henkilötiedot poistetaan verkkosivuilta nähtävillä pitoajan kuluttua.

Sivua päivitetty 25.6.2024 kello 09:29

Siirry takaisin sivun alkuun