Kesällä otettu ilmakuva Kaavin keskustasta, jossa näkyy Kellolahti.

Kaavoitus

Kaavoituskatsauksen tarkoituksena on antaa kuntalaisille tietoa vireillä olevista maankäytön suunnitelmista.

Maankäyttö- ja rakennuslaki sekä kuntalaki korostavat kansalaisten tiedonsaannin merkitystä ja osallistumista päätöksentekoon. Kaavoituskatsaus pyrkii osaltaan edistämään näitä tavoitteita.

Vuoden 2000 alusta voimaan tulleen maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakuntaliitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Katsauksessa selvitetään lyhyesti kaavahankkeet ja niiden käsittelyvaiheet. Katsauksessa tulee esittää myös sellaiset kunnan päätökset ja toimenpiteet, joilla on vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen (MRL 7 §).

Kaavin kunnan karttapalvelu.

Lisätietoja

Markus Hartikainen

Tekninen johtaja, kiinteistöjen kunnossapidon työnjohto

Kaavat

Hukkasaaren rantakaava

Kaavin kirkonkylän ajantasa-asemakaava

Kaavin kirkonkylän asemakaavan ajantasaistaminen

Kaavin kirkonkylän asemakaavamuutos (Valtuusto 25.2.2020)

Kaavinjärvi-Rikkavesi ympäristön rantaosayleiskaavan muutos Petäjäsaaren osalta, valtuusto 4.4.2017

Kaavinjärvi-Rikkavesi rantaosayleiskaava

Kelonniemen ranta-asemakaava

Kirkonkylän yleiskaava

Lippolan rantakaava

Luikonlahden kyläyleiskaava

Luikonniemen eteläosan rantakaava

Lyly-Ruukinkoski ranta-asemakaava

Munajärven-Ravijärven ranta-asemakaava

Palvelukeskuksen viereisen alueen asemakaavamuutos

Peukaloniemen ranta-asemakaava

Petäjäsaaren ranta-asemakaava, valtuusto 29.8.2017

Rauvanjärven eteläosan rantakaava

Riihiniemen ranta-asemakaavan osittainen kumoaminen lainvoimainen

Ruukinkosken rantakaava

Saarijärven ja Vaikkojoen rantaosayleiskaava

Saarijärvi-Vaikkojoki rantaosayleiskaavan muutos

Saarijärvi-Retunen rantakaava

Somparannan kaavat

Suuri-Muje-Väärän rantakaava

Tahasniemen rantakaava

Turulansaaren rantakaava

Uittoniemen rantakaava

Valkeislammen rantakaava

Sivua päivitetty 7.5.2024 kello 10:46

Siirry takaisin sivun alkuun