Lapsi leikkimässä värikkäillä puusta valmistetuilla leluilla.

Esiopetus

Peruopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kaavin kunta järjestää esiopetuksen Kaavin koulun esiopetusyksikössä. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä koulun toiminta-aikana.

Kaavin kunnan esiopetuksen tavoitteena on osaltaan tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Esiopetuksen tavoitteet on määritelty esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Kaavin kunnassa järjestetään lukuvuonna 2020-2021 esiopetusta vuonna 2014 syntyneille lapsille. Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus alkaa 12.8.2020 ja sitä järjestetään esi- ja perusopetuksen työ- ja vapaapäivä -kalenterin mukaisesti. Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittaudutaan suoraan esiopetuksen kautta.

Esiopetukseen ilmoittautuminen tapahtuu ilmoittautumislomakkeella, joka on postitettu vuonna 2014 syntyneiden kaavilaisten lasten koteihin viikolla 6. Ilmoittautumislomake tulee palauttaa täytettynä 26.3.2020 mennessä sivistystoimistoon.

Sivua päivitetty 31.1.2024 kello 14:51

Siirry takaisin sivun alkuun