Lapsi leikkimässä värikkäillä puusta valmistetuilla leluilla.

Esiopetus

Peruopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Kaavin kunta järjestää esiopetuksen Kaavin koulun esiopetusyksikössä. Esiopetusta annetaan neljä tuntia päivässä koulun toiminta-aikana.

Kaavin kunnan esiopetuksen tavoitteena on osaltaan tukea lasten kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille tarpeellisia tietoja ja taitoja.

Esiopetuksen tavoitteet on määritelty esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuslain (26 a §) mukaan lasten on oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Esiopetus alkaa 8.8.2024 ja sitä järjestetään esi- ja perusopetuksen työ- ja vapaapäivä -kalenterin mukaisesti. Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittaudutaan suoraan esiopetuksen kautta.

Sivua päivitetty 3.4.2024 kello 12:02

Siirry takaisin sivun alkuun