Kasvun ja oppimisen lautakunta

Kasvun ja oppimisen lautakunta huolehtii säädösten mukaisesti Kaavin kunnan sivistyspalveluiden kasvatus- ja opetustehtävistä sekä laaja-alaisesta nuoriso- ja vapaa-aikapalveluiden kehittämisestä ottaen huomioon paikalliset ja vaikutusalueen erityispiirteet. Kasvun ja oppimisen lautakunnan tehtäväalueet ovat: hallinto, päivähoito, peruskoulutus, aikuiskoulutus, kirjasto, nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut, kulttuuritoimi ja joukkoliikenne.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksissa toimii esittelijänä rehtori-sivistystoimenjohtaja ja valmistelevilla viranhaltijoilla on puheoikeus oman toimialan asioista.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan sihteeri
puh. 044 722 1331

Kokousajat

Kasvun ja oppimisen lautakunnan kokoukset pyritään pitämään maanantaisin klo 17.00. Kokouksia pidetään aina tarpeen mukaan ja kokouskutsu lähetetään vähintään viisi päivää ennen kokousta, ellei asioiden kiireellisyys muuta vaadi. Kokouspaikkana on pääsääntöisesti kunnanvirasto. Kokouksista laadittavat pöytäkirjat julkaistaan yleisessä tietoverkossa mahdollisuuksien mukaan kokousta seuraavana arkipäivänä, ellei julkisuuslainsäädännöstä muuta aiheudu.

Kasvun ja oppimisen lautakunnassa on viisi jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajana vv. 2023-2025 on Jari Saario (Valtuusto 31.1.2023 § 3)

Kasvun ja oppimisen lautakunta vv. 2023-2025

Jäsenet (suluissa henkilökohtaiset varajäsenet)

  • Jari Saario, pj (Arto Vesterinen)
  • Pirjo Rahunen vpj. (Jukka Voutilainen)
  • Maija Räsänen (Hilkka Tiilikainen)
  • Petri Mononen (Elvi Heikkinen)
  • Johanna Hämäläinen- Korhonen (Yrjö Räsänen)
  • Päivi Jaronen (Katja Savolainen)
  • Jorma Räsänen (Unto Kärkkäinen)

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sivua päivitetty 24.6.2024 kello 15:11

Siirry takaisin sivun alkuun