Valtuusto

Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen ja pöytäkirjan otteet

Valtuuston pöytäkirja on nähtävänä kokouskutsussa mainitusta päivästä lähtien kunnan internet-sivuilla. Otteet valtuuston päätöksistä voi tilata kunnan kirjaamosta kirjaamo@kaavi.fi.

Kokousajat

Valtuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti kuukauden viimeisenä tiistaina kunnanvirastolla valtuuston istuntosalissa alkaen klo 17.00 tai klo 14.00 silloin kun se käsiteltävien asioiden takia on tarpeellista. Valtuuston kokoukset ovat julkisia. Valtuus­ton kokoukset saate­taan yleisesti tiedoksi Kaavin kunnan internet -sivuilla.

Yleisöllä on myös mahdollisuus seurata valtuuston kokousta Kaavin kunnan Youtube -kanavalla.

Kaavin valtuusto 1.6.2023–31.5.2025

Valtuuston puheenjohtajana 1.6.2023-31.5.2025 toimii Marko Voutilainen (puh. 040 757 0010), I varapuheenjohtajana Ari Räsänen (puh. 044 057 5208) ja II varapuheenjohtajana Jukka Tirkkonen (puh.045 101 3131). Valtuuston varsinaisten jäsenten sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kaavi.fi

Valtuutetut

Butilkin Tanja YL RK
Hassinen Teijo KESK
Heikkinen Elvi SDP
Leppänen Kari KOK, KESK
Jaronen Päivi PS
Nykänen Arto KESK
Pitkänen Pasi KOK
Räsänen Ari SDP
Räsänen Jorma KESK
Räsänen Yrjö SDP, YL RK
Saario Jari PS
Sillman Sanna KOK
Taskinen Jarkko PS
Tiilikainen Hilkka KESK
Tirkkonen Jukka KESK
Viljamaa-Dirks Satu YL RK
Voutilainen Marko PS

Varavaltuutetut ehdokasasettajittain vertausluvun mukaisessa järjestyksessä

Kansallinen Kokoomus
Hartikainen Toivo
Kostilainen Päivi
Rahunen Pirjo

Perussuomalaiset
Vesterinen Arto
Vilkman Taina
Hakkarainen Mika (ero 10.6.2024)
Kantell Jukka

Rakentava Kaavi
Ruhtinas Reijo (ero 21.12.2021)
Kainulainen Olavi

Suomen Keskusta
Antikainen Markku
Kontio-Rautiainen Pirjo
Räsänen Maija
Viljaharju Harri

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue
Mononen Petri
Tuononen Erkki
Miettinen Antti

Päättäjien huoneentaulu:

Kaavin kunnan huoneentaulun valmistelu käynnistyi 12.12.2023 pidetyn kunnanvaltuuston kokouksen päätteeksi. Huoneentaulusta käytiin keskustelua 23.1.2024 pidetyssä valtuuston iltakoulussa. Tämän jälkeen valtuutteluilta kartoitettiin esityksiä huoneentauluun nostettaviksi asioiksi ja 29.4.2024 pidetyssä iltakoulussa huoneentaulua jalostettiin kohti päätöksentekoa. Kaavin kunnanvaltuusto hyväksyi huoneentaulun 10.6.2024 pidetyssä kokouksessaan.

Kaavin kunnan päättäjien huoneentaulu- pimeästä valoon!

Päättäjän asema

 • Päättäjä toimii yhteistyössä kunnan työntekijöiden kanssa Kaavin parhaaksi.
 • Päättäjä luo osaltaan mielikuvaa positiivisesti Kaavista kuin rakentavasti ongelmakohdista.
 • Päättäjän tulee käyttäytyä aina arvokkaasti ja hänen tulee sisäistää roolinsa ja vastuunsa Kaavin luottamuselimen jäsenenä.

Vastuullisuus ja tavoitteellisuus

 • Edustamme kaikkia kaavilaisia ja pyrimme heidän parhaaseen.
 • Vahvistamme kuntalaisten osallisuutta päätöksenteossa ja teemme yhteistyötä heidän kanssaan.
 • Olemme yhdessä hyväksyneet Kaavin strategian, pyrimme tukeutumaan siihen päätöksenteossamme.

Yhteistyö

 • Päättäjän on käyttäydyttävä toisiaan ja kunnassa työskenteleviä kohtaan arvokkaasti, kohteliaasti, kunnioittavasti ja ilman ennakkoluuloja tai syrjintää.
 • Toimimme hyvässä yhteistyössä muiden päättäjien, kunnassa työskentelevien ja kuntalaisten kanssa osallistuen aktiivisesti päätöksentekoon.
 • Tuomme selkeästi julki mielipiteemme päätettäviin asioihin ja annamme toisten mielipiteille sijaa. Päätöksenteon jälkeen kunnioitamme demokratiaa eli yhdessä tehtyjä päätöksiämme.

Avoimuus ja luottamus

 • Päätöksentekomme ulospäin on läpinäkyvää ja avointa.
 • Edistämme vuorovaikutusta kuntalaisiin päin sekä hyödynnämme kuntalaisilta saatavaa tietoa ja erilaisia näkemyksiä päätöksenteossa.
 • Muistamme salassa pidettävät asiat ja kokousten keskusteluiden luottamuksellisuuden.

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sivua päivitetty 24.6.2024 kello 15:07

Siirry takaisin sivun alkuun