cat, young animal, kitten

Löytöeläimet

Eläinsuojelulain 15 §:n mukaan kunnan on huolehdittava alueellaan irrallaan tavattujen ja talteen otettujen koirien ja kissojen sekä muiden vastaavien pienikokoisten seura- ja harrastuseläinten tilapäisen hoidon järjestämisestä. Talteen otettua eläintä on säilytettävä vähintään 15 päivän ajan, minkä jälkeen kunnalla on oikeus myydä, muutoin luovuttaa tai lopettaa eläin. Kunnalla on oikeus periä eläimen omistajalta tai haltijalta korvaus eläimen talteenotosta, hoidosta ja mahdollisesta lopettamisesta aiheutuneista kustannuksista.

Kaavin kunnalle nämä palvelut järjestää Siilinjärven ympäristöterveyspalvelut (yhteistoiminta-alue).

Katso lisätietoa Eläinsuojelusta osoitteesta: https://www.siilinjarvi.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistoterveys/elainlaakinta/elainsuojelu/.

Katso Siilinjärven ympäristöterveyspalvelujen yhteystiedot.

Katso lisätietoa löytöeläimistä Karkurit sivustolta.

Sivua päivitetty 27.11.2023 kello 17:12

Siirry takaisin sivun alkuun