Tarkastuslautakunta

Kaavin kunnan ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja. Tarkastuslautakunnan tehtäviin kuuluvat kuntalain § 121 lisäksi tilintarkastajan tarkastussuunnitelman toteutumisen seuranta ja muutoinkin seurata tilintarkastajan tehtävien suorittamista ja tehtävä tarpeen tullen ehdotuksia tilintarkastuksen kehittämiseksi. Lisäksi tarkastuslautakunnan on huolehdittava, että tilintarkastusta varten on olemassa tarpeelliset resurssit, jotka mahdollistavat tilintarkastuksen suorittamisen julkishallinnon hyvän tilintarkastustavan edellyttämässä laajuudessa.

Tarkastuslautakunnan on tehtävä aloitteita ja esityksiä tarkastuslautakunnan, tilintarkastajan ja sisäisen tarkastuksen tehtävien yhteensovittamisesta mahdollisimman tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on lisäksi valvottava sidonnaisuuksien ilmoittamisvelvollisuuden noudattamista ja huolehdittava sidonnaisuusrekisterin julkisten tietojen julkaisemisesta kunnan verkkosivuilla

Tarkastuslautakunnassa on kunnanvaltuuston valitsema puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka ovat valittu 5:stä valtuuston asettamasta jäsenestä. Lisäksi jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kunnanhallituksen jäsenet eivät ole vaalikelpoisia tarkastuslautakuntaan.

Tarkastuslautakunta vv.2021-2025

  • Tanja Butilkin, pj. (Minna Oksman)
  • Teijo Hassinen, vpj. (Unto Kärkkäinen)
  • Einari Mustonen (Reino Koponen)
  • Kaija Julkunen (Maija-Leena Räsänen)
  • Antti Miettinen (Yrjö Räsänen)

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sivua päivitetty 24.6.2024 kello 15:10

Siirry takaisin sivun alkuun