Kuulutukset

Ilmoitus kuulutuksesta

14.12.2023

Ilmoitus kuulutuksesta

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana. Pohjois-Savon kunnat kuuluvat joko Vuoksen vesienhoitoalueeseen tai Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueeseen tai molempiin riippuen kunnan sijainnista. Kiuruveden kaupungista pieni osa kuuluu myös Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueeseen.

Lue kuulutus
Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota.

14.12.2023

Ilmoitus kuulemisesta, joka koskee Suomen meriympäristön tila 2024-arviota.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ja ympäristöministeriö pyytävät palautetta kuulemisaineistosta 15.12.2023-15.3.2024 välisenä aikana. Kuultavana oleva aineisto tausta-asiakirjoineen on luettavissa verkkosivustolla osoitteessa www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/merenhoito, jossa ovat myös ohjeet palautteen antamiseksi.

Lue kuulutus
Kuulutus jätetaksaluonnoksista

16.10.2023

Kuulutus jätetaksaluonnoksista

Savo-Pielisen jätelautakunta käsitteli kokouksessaan 12.10.2023 jätetaksaluonnokset. Jätelautakunta päätti myös asettaa taksaluonnokset yleisesti nähtäville jätelautakunnan verkkosivuille. Kuulutus ja asiakirjat ovat osoitteessa: www.jatelautakunta.fi/fi/kuulutukset

Lue kuulutus

Sivua päivitetty 11.12.2023 kello 15:07

Siirry takaisin sivun alkuun