Vanhus ja vammaisneuvosto

Kaavin vanhus- ja vammaisneuvosto on Kaavin kunnan ja sen alueella asuvien ikäihmisten ja vammaisten sekä heitä edustavien järjestöjen/toimijoiden yhteistyöelin.

Kunnanhallitus valitsee vanhus- ja vammaisneuvoston kunnanhallituksen toimikautta vastaavaksi ajaksi. Kunnanhallitus valitsee vanhus- ja vammaisneuvostoon 7–12 jäsentä ja jokaiselle henkilökohtaisen varajäsenen. Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenten tulee mahdollisimman monipuolisesti edustaa Kaavilla toimivia ikäihmisten ja vammaisten parissa toimivia järjestöjä. Vanhus- ja vammaisneuvosto valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Vanhus- ja vammaisneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama kunnallinen toimielin, eivätkä sen jäsenet ole muodollisesti kunnan luottamushenkilöitä.

Jäsenet

KAAVIN ELÄKEYHDISTYS
Kekäläinen Raili, puheenjohtaja
Smolander Aira, varapuheenjohtaja
Nykänen Vilho, jäsen

VANHUSTENTUKI RY
Laakkonen Kauko, jäsen

KEHITYSVAMMAISTEN TUKIYHDISTYS
Harjunen Maire, jäsen

KUNNANHALLITUKSEN EDUSTAJA
Heikkinen Elvi

JÄRVI-KUOPION SEURAKUNTA
Sonninen Pirjo, jäsen
sihteeri, 044 753 0283

Esityslistat ja pöytäkirjat

Sivua päivitetty 11.12.2023 kello 15:07

Siirry takaisin sivun alkuun