Tuumasta toimeen 1.8.2020 – 31.12.2023

Hankkeen tavoitteena oli parantaa kaavilaisten työttömien työllistymisen mahdollisuuksia ja valmiuksia, vahvistaa sosiaalista ja ryhmäkuntoutusta, edistää työn perässä liikkuvuutta, auttaa nuoria elämänhallinnassa ja parantaa työttömien henkilöiden yrittäjyysvalmiuksia sekä osatyökykyisten työvalmiuksia. Tavoitteena oli myös koulutuksen ja valmennuksen avulla parantaa ulkomaalaisten henkilöiden kotouttamista sekä hankkeen toiminnassa mukana olevien atk-valmiuksia. Keskeistä oli myös toiminnanohjaaminen, ryhmien vetäminen sekä erilaisten toimintojen mahdollistaminen (hyvinvointialueen) työpajalla, lisäksi hankehenkilöstön toimesta tapahtuva piilotyöpaikkojen kartoittaminen.

Hanke tavoitti hyvin kaavilaisia työttömiä; hankkeeseen osallistui ESR-järjestelmän kirjausten mukaan yhteensä 65 henkilöä. Todellinen asiakasmäärä oli kuitenkin jonkin verran suurempi. Hankkeen tavoitteet toteutuivat pääasiassa hyvin. Yksilö- ja ryhmäohjaus oli läpi hankkeen jatkuvaa. Asiakkaita saatiin työelämään, opiskelemaan ja eläkeselvityksiin; lisäksi hanke tarjosi yrittäjyyskoulutusta yrittäjyydestä kiinnostuneille. Hankkeen järjestämät erilaiset korttikoulutukset läpi hankkeen tukivat asiakkaiden työllistymistä tai työssä pysymistä. Atk-ohjausta järjestettiin tarvittaessa niin yksilöille kuin ryhmillekin. Yhteistyö työpajan kanssa oli tiivistä ja tarkoituksenmukaista. Piilotyöpaikkoja kartoitettiin hankkeen aikana yrityskäynneillä sekä sähköisellä työnantajakyselyllä.

Hanketta rahoitti Etelä-Savon ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Hankkeen toteutusaika oli 1.8.2020 – 31.12.2023.

Siirry takaisin sivun alkuun