Kulttuurimatkailureittien kehittäminen Savo-Karjalan kaskimaille (hanke käynnissä)

Taiteen edistämiskeskus (Taike) myönsi 88 000 euron erityisavustuksen Kaavin kunnalle kulttuurimatkailureittien kehittämiseen Savo-Karjalan kaskimaille. Hankkeessa toteutetaan kuntarajat ja maakuntarajat ylittävien kulttuurimatkailureittien kehittämistä Juuan ja Kaavin sekä Tuusniemen kuntien alueella. Hankeaika on 1.10.2023 – 30.11.2024. Hankkeeseen otetaan mukaan yrittäjiä sekä yksityisiä henkilöitä, jotka haluavat lähteä hankkeeseen mukaan 100 euron omavastuuosuudella ja kehittää alueelle uusia palveluita.

Hankkeessa toteutetaan kuntarajat ja maakuntarajat ylittävien kulttuurimatkailureittien kehittämistä savolaiskarjalaisen kaskikulttuurin ja sen tähtiin liittyvän mytologian teemoilla harvaan asutun maaseudun alueella. Hanke on jatkoa Pimeän taivaan hyödyntäminen osana vastuullisen matkailun kehittämistä – hankkeelle, jossa kartoitettiin pimeänkatselupaikkoja.

Kehittämistyö jatkuu kulttuurimatkailureittien kehittämishankkeessa, jossa tuotetaan uusia reittiopastuksia, ryhmille livedraamaopastuksia ja omatoimimatkailijalle podcast-opastuksia sekä äänitaideteoksia ja uudenlainen virtuaalinäyttely erä- ja metsästysperinteestä. Sisällöt kokoaa yhteen interaktiivinen aarrekartta, jonka kautta pääsee kuuntelemaan podcast-muotoiset opastukset ja äänitaideteokset sekä katsomaan virtuaalinäyttelyn.

Hanke hyödyntää tähtitaruihin liittyviä kulttuurihistoriallisia sisältöjä. Tähtimytologiat liittyvät savolaiskarjalaiseen kaskikulttuuriin, jonka loitsu- ja runonlauluperinteessä ne ovat säilyneet. Monet tähtitarut liittyvät kansanrunoudesta tuttuihin taivaallisiin metsästysdraamoihin. Tähtitarut kohtaavat elävän metsästysperinteen erilaisine loitsuineen, taikoineen ja tapoineen sekä luovat maisemille eri tasoisia merkityksiä yhdistämällä tarinat käyntikohteisiin, kuten kalliomaalaukseen ja Hiisi- sekä hautapaikkoihin ja muihin vainajien muistopaikkoihin. Vanhat merkkipaikat saavat uudenlaista syvyyttä, kun niitä tarkastellaan tähtitieteen ja arkeologian yhdistävän astroarkeologian valossa.

Hankkeessa monitieteinen lähestymistapa yhdistyy taiteelliseen toimintaan ja innostaa luomaan uudenlaisia matkailuelämyksiä paikallisesta perinteestä taiteen ja tieteen rajapinnalla. Taiteen toimijat linkittyvät hankkeessa vahvasti matkailutoimijoihin sekä kouluttajina että lopullisen matkailutuotteen tekijöinä. Taide- ja kulttuurialan toimijat voivat parantaa omien palveluidensa saavutettavuutta matkailijoiden keskuudessa.

Hanke on harvaan asutun maaseudun (HAMA) kehittämishanke. Lisätietoja antaa hankekoordinaattori Seija Karhu: seija.karhu@kaavi.fi, + 358 44 753 0263

Sivua päivitetty 29.2.2024 kello 14:15

Siirry takaisin sivun alkuun