Pimeän taivaan hyödyntäminen osana vastuullisen matkailun kehittämistä 1.12.2022 – 30.9.2023

Kaavin ja Juuan kuntien sekä Tuusniemen Teollisuus Oy:n yhteisellä Pimeän taivaan hyödyntäminen osana vastuullisen matkailun kehittämistä -hankkeella tavoiteltiin täysin uutta matkailumuotoa alueelle sekä sesongin ja matkailijoiden viipymän pidentämistä. Hankkeen avulla pyrittiin edistämään profilointia ja linkittymistä lähialueiden vetovoimaisten matkailualueiden joukkoon keskittymällä pimeän taivaan hyödyntämiseen ja luonnollisen yön vetovoimaan.

Hankesuunnitelmassa määriteltiin toimenpiteiksi 1) alueen määrittely eli kuntien pimeän taivaan kriteerit täyttävät ja matkailuun sopivat alueet, 2) resurssien ja kehittämistarpeiden tunnistaminen, 3) yhteistyön käynnistäminen koulutusten, työpajojen ja opintomatkojen avulla sekä verkostoituminen uusien yhteistyökumppaneiden kanssa, ja 4) viestintä kuntien, yritysten ja yhteistyökumppaneiden ja median kautta. Lisäksi tavoitteena oli tuottaa tarinoita paikallisuudesta, koosteita monitoimijayhteistyöstä ja pimeän taivaan hyödyntämisestä matkailussa.

Hankkeessa selvitettiin kuntien pimeän taivaan kriteerit täyttävät sekä pimeän taivaan matkailuun sopivat alueet. Tämä edellytti mm. pimeyden mittauksia ja tulosten vertaamista satelliittidataan sekä pidempiaikaisten pimeän mittauspaikkojen valitsemista.

Yhteistyössä oli lähtökohtana toimijalähtöinen kehittäminen ja sitoutuminen. Koulutusten avulla lisättiin toimijoiden ymmärrystä ja taitoja kestävän matkailun ja muiden matkailun osa-alueiden osalta.

Koulutusta järjestettiin yhteiskehittämisestä, pimeän taivaan hyödyntämisestä matkailussa, kestävästä matkailusta, tiedolla johtamisesta, sertifioinneista ja palvelumuotoilusta sekä markkinoinnista.

Pieni matkaopas yötaivaan ystäville

Pimeän taivaan hyödyntäminen osana vastuullisen matkailun kehittämistä -hankkeen loppujulkaisu kokoaa tähtienihailupaikat hankealueella, pimeyden ydinasiat sekä pienen oppaan tähtitaivaan saloihin. Opas on saatavilla sähköisesti täältä: Pieni matkaopas yötaivaan ystäville.

Julkaisu on tarkoitettu kaikille, jotka haluavat oppia yötaivaan saloja, tähtikuvioita ja etsiä paikkoja, joissa valosaaste ei ole esteenä taivaan tarkkailuun. Opas on tarkoitettu niin yritysten, kuntien kuin yksityishenkilöiden käyttöön. Se soveltunee myös opetustarkoituksiin. Opasta saa myös printtiversiona Juuan, Kaavin ja Tuusniemen kunnista. Sitä saa tilata lisää Kaavin kunnan kautta.

Sivua päivitetty 17.1.2024 kello 10:38

Siirry takaisin sivun alkuun